همواره در پی جذب همکاران متعهد هستیم

عناوین مورد نیاز 

عنوان شغلی

مسئول دفتر 

کارشناس فروش

مدیر فروش 

کارشناس ترافیک

مدیر ترافیک

کارشناس ترخیص و گمرکات

تحصیلدار

محل خدمت

تهران-دفتر مرکزی

تهران-دفتر مرکزی

تهران-دفتر مرکزی

تهران-دفتر مرکزی

تهران-دفتر مرکزی

تهران-دفتر مرکزی

تهران-دفتر مرکزی

واحد

اداری

فروش

فروش

ترافیک

ترافیک

ترافیک

اداری

تعداد

1

5

1

5

1

2

1

job title

Flot Export Document Processing Agent

Air Export Document Processing Agent

Location

Richland, WA, USA

Richland, WA, USA

Department

Project Management

Project Management

Date

November 19, 2015

November 19, 2015

لطفاً فرم زیر را با دقت تکمیل و ارسال فرمایید.

همکاران ما پس از بررسی رزومه ارسالی شما و در صورت نیاز با شما تماس خواهند گرفت.

همواره به همکاری با شما افتخار خواهیم کرد