آرشیو برچسب های: Maritime history

تاریخچه حمل و نقل دریایی

  حمل و نقل دریایی وسیله ای برای جابجایی مسافر و/یا بار با کشتی است